PATROONSVIERING 2018

 

Patroonsviering 22 april 2018

Zondag 22 april vertrokken wij om 10:55 met 13 gildebroeders, gasttamboer Ad Engels van het  St. Catharina Gilde tot Blorthem en Gestel en de Kringvoorzitter Kempenland Felix Crooijmans voor de H. Mis naar de St. Lambertuskerk, in de kerk sloot zich nog 1 gildebroeder aan.
Father John haalde ons achter in kerk op en na een mooie dienst gingen wij naar het zalencentrum EHV, voor de verdere Patroonsviering. Na ontvangst met koffie en vla, heette de Kapitein Theo Boelens iedereen hartelijk welkom en gaf het woord aan de Regerend Deken Theo van de Vorst, hij vertelde de aanwezigen dat er dit jaar, 2 jubilarissen zijn, ouderling Piet Beelen en Kapitein/Jonge Deken Theo Boelens, voor beide jubilarissen hield hij een toespraak en hierna werd de voorzitter van Kring Kempenland Felix Crooijmans gevraagd naar voren te komen, na een toespraak werd bij ouderling Piet Beelen de gouden rozet met hierin 60 opgespeld, Kapitein/Jonge deken Theo Boelens kreeg een zilveren onderscheiding opgespeld. Na de ere wijn werd het officiële gedeelte afgesloten en kon men de jubilaris feliciteren.  

Jubilarissen;

Piet Beelen 60 jaar gildebroeder, kwam 23 april 1958 als tamboer bij ons Gilde, later werd hij ook bazuinblazer en 26 april 2017 werd hij ouderling. 17 april 1983 kreeg hij de Zilveren Jubileumspeld voor 25 jaar gildebroeder, 19 april 1998 kreeg hij het Zilverenschild van Kring Kempenland voor 40 jaar gildebroeder, 26 april 2008 kreeg hij het Goudenschild van Kring Kempenland en in 2007 was hij samen met zijn broers Frits, Theo en Jo 200 jaar gildebroeders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Boelens 40 jaar gildebroeder is 6 december 1977 als vendelier bij het gilde gekomen, hij was tot 2006 vendelier geweest en werd daarna op 4 april 2006 Kapitein en vanaf 26 april 2017 tevens Jonge Deken. 18 april 2003 kreeg hij Zilveren Jubileumspeld voor 25 jaar gildebroeder en op 29 april 2005 kreeg hij de Koninklijke onderscheiding Lid van de orde van Oranje Nassau.