Gildebroeder Theo Beelen overleden

Op maandag 30 juni 2014 is in de leeftijd van 87 jaar overleden onze gildebroeder

THEO BEELEN

 
Theo kwam in navolging van zijn broers Frits, Jo en Piet bij het gilde op 6 oktober 1959 en was toen 33 jaar.
Tot 1965 fungeerde Theo als tamboer en in die begintijd bekwaamde hij zich ook in het kruisboogschieten.

Van 1981 tot 2003 was Theo zilverdrager, waarvan de eerste 7 jaar als reserve.

Als rechtgeaard gildebroeder mocht Theo Beelen ook graag een ‘bumke’ katten.

En verhalen vertellen over het Gestel van vroeger kon hij als de beste.

Gedurende de bijna 55 jaar dat Theo lid was van het gilde ontving hij 3x een onderscheiding.

In 1984 werd hij onderscheiden met de zilveren jubileumspeld. In 2000 kreeg hij het Zilveren Schild van Kring Kempenland uitgereikt en in 2010 bij zijn 50-jarig jubileum werd hem het Gouden Schild van Kring Kempenland opgespeld.

Hoewel de gezondheid van Theo niet geweldig was, heeft zijn overlijden ons toch verrast.

Het afscheid van Theo Beelen met gilde-eer vindt plaats op maandag 7 juli om 11.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Namens de overheid spreek ik de hoop uit, dat het gilde zo voltallig mogelijk van Theo afscheid zal nemen, waarbij de gildebroeders in vol ornaat zullen verschijnen.

Frans Verhoeven (regerend deken)