Gildebroeder Theo Louwers

Van Jolanda Louwers ontvingen wij het droevige bericht dat op  donderdagavond 1 mei in de hospice van Ekelhof aan de Sint Claralaan is overleden haar vader en onze ere-deken

 

THEO LOUWERS

THEO LOUWERS (foto 6-10-2013)

Theo is 86 jaar oud geworden en was sinds 2 februari 1965 lid van ons gilde.

In de afgelopen maanden ging zijn gezondheid geleidelijk aan steeds verder achteruit.

Toen wij hem precies 3 weken voor zijn overlijden in Ekelhof opzochten, was Theo nog aanspreekbaar en toonde hij ook nog trekjes van zijn goedlachsheid en optimisme. Zo keek hij uit naar zijn verjaardag op 4 augustus.

Ik weet niet of  Theo precies weet had van de plek waar hij toen werd verzorgd, maar Ekelhof moet voor hem een zeer bijzondere locatie zijn geweest. Dit tot hospice omgevormde verzorgingstehuis ligt op nauwelijks 200 meter  afstand van zijn vroegere woning aan de Tartinistraat 4, waar hij lief en leed heeft gedeeld met zijn op 28-4-2002 overleden vrouw Jeanne Tonneijk en waar ook in 1968 hun dochter Jolanda is geboren.

Niet veel verder staat hemelsbreed de Sint-Lambertuskerk, de kerk die door een groep fanatieke parochianen waaronder Theo Louwers in 1972 werd bezet toen er een definitieve sluiting dreigde.

En op een steenworp van zijn sterfbed liggen zowel zijn huidige woning in het appartementencomplex Jean Sibelius als het schutterslokaal van het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem, het gilde waarvoor Theo zich vele jaren voortreffelijk heeft ingezet.

De uitvaartdienst met gilde-eer vindt plaats in de Sint Lambertuskerk aan de Hoogstraat 299

op donderdag 8 mei om 13.00 uur.

Aansluitend wordt Theo Louwers begraven op het kerkhof achter de St. Lambertuskerk.

Daarna wordt er koffie aangeboden in zaal Oud Gestel , gelegen naast de kerk.

Namens de overheid spreek ik de hoop uit, dat het gilde zo voltallig mogelijk van Theo Louwers afscheid zal nemen, waarbij de gildebroeders in vol ornaat zullen verschijnen.

Wij verzamelen bij de kerk vanaf 12.30 uur.

De gildezusters nemen plaats in de kerk.

Frans Verhoeven

(regerend deken)