NIEUWS – Herinner U de namen

‘Herinner U de namen’
Op uitnodiging van Cornelis van de Ven, de kapitein van het Ridderlijk Gilde van Sint Sebastiaan en tevens voorzitter van de stichting ‘Herinnering U de namen’ hadden delegaties van de 10 Eindhovense gilden zich op zaterdag 4 mei om 13.15 uur verzameld op het bordes van de Sint Catharinagilde.

Met de tamboers en de gildevaandels voorop trok de gildestoet naar het Stadshuisplein, waar het Bevrijdingsmonument opnieuw zou worden onthuld door burgemeester Rob van Gijzel. Maar nu zijn op het monument de namen vereeuwigd van de bijna 1100 in de tweede wereldoorlog omgekomen Eindhovenaren.
Na de toespraken neigden de vaandrigs hun vaandels over het carrévormige monument.
Namens ons gilde waren bij deze plechtigheid aanwezig: gildebroeder Frank Davits en vaandrig Jo van de Vorst.

Vaandrig Jo van de Vorst voor het Bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein. (Foto: Ad Engels)