Gildezilver

KONINGSCHILDEN VAN 2007 TOT 1980  

Als een gildebroeder zich koning schiet door met zijn schot het laatste stuk van de gipsen vogel neer te halen, wordt hij voor drie jaar de koning van het gilde, mits hij door de overheid waardig wordt bevonden. Op het eind van deze periode biedt hij het gilde als blijvende herinnering aan zijn koningschap een zilveren schild aan, dat een plaats krijgt op het koningsvest. Alle gildebroeders zijn persoonlijk verplicht om € 5 bij te dragen in de kosten van het schild.
Om een indruk te krijgen hoe zo’n koningschild er uitziet, volgen hieronder de foto’s en de beschrijvingen van de laatste acht koningschilden. Het schild van Jo van de Vorst, die zich op 7-10-2007 tot koning schoot, is daar nog niet bij.

 

(1) Hans van den Broek

 

 

HANS VAN DEN BROEK
KONING 2004-2007
Afmetingen 12 x 14,9 cm.
Gewicht 109 g.
Het schild werd ontworpen en vervaardigd
door Leo van der Sangen uit Best
(gildebroeder van het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel).

Hans is vendelier bij het gilde en steunt met één voet op een bord,  dat bestaat uit twee halve pijlen en een windroos.De pijlen symboliseren zijn werk als manager in de horeca: leiding geven en richting bepalen. De windroos verwijst naar het bijna 9-jarig dienstverband als hofmeester bij de Koninklijke Marine.

 

 

 

 

 

 (2) Eef Reker

EEF REKER
KONING 2001-2004
Afmetingen 14,6 x 12,4 cm.
Gewicht 116 g.
Het schild werd ontworpen en vervaardigd door Leo van der Sangen uit Best.

Aan de rechterzijde zien we een staande Sint Joris, die met zijn lans een op de rug liggende draak in zijn muil steekt. In het midden staat een grote C afgebeeld met daarin gegraveerd TU/e en de woorden Construeren, Confrontatie, Critiek, Creatie. Binnen de C bevindt zich een Nederlandse gulden.
Koning Eef Reker was 40 jaar werkzaam op de Technische Universiteit Eindhoven als medewerker in onderwijs en onderzoek. ‘Construeren als confrontatie tussen Critiek en Creatie‘ was de titel van de rede die ir. W. van der Hoek hield in 1962 bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar op de afdeling werktuigbouwkunde. De Nederlandse gulden dateert uit 2001, het jaar dat Eef met zijn ‘gulden’ schot het koningschap verwierf. Het was tevens het  laatste jaar dat deze munt werd geslagen, want in 2002 werd de euro ingevoerd.

 

 

 (3) Manus van de Sande

MANUS VAN DE SANDE
KONING 1998-2001
Afmetingen 10,3  x 13,5 cm.
Gewicht 156 g.
Ontwerp is van Ad van Hoof.
Het schild werd vervaardigd door Jean-Jacques Smeijsters van edelsmederij Coopmans te Eindhoven.

 Een liggende korenschoof, een graanakker en een riek verwijzen naar het boerenbedrijf waar deze koning zijn jeugd doorbracht. De bouwkraan tegen de contouren van een stad hebben betrekking op het latere beroep van Manus als kraanmachinist. De rand van het schild heeft de vorm van een paardenhaam en getuigt van zijn liefde voor paarden.

 

 

 

 (4) Marcel van den Broek

 
MARCEL VAN DEN BROEK
KONING 1995-1998
Afmetingen 14 x 11,5 cm.
Gewicht 112 g.
Het schild werd ontworpen en vervaardigd door Leo van der Sangen uit Best (gildebroeder van het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel).

Op dit schild is een jongeman afgebeeld die gedreven bezig is met houtsnijden: een kroon in een lijst. Onder de werkbank staat een gildetrom en rechts van de cirkelzaag zien we een leitje met vier speelkaarten. Deze koning is meubelmaker van beroep en bij het gilde heeft hij de functie van tamboer. De speelkaarten zijn een aanduiding, dat Marcel graag een kaartje legt.

 

 

 

 (5) Jan Tonneijk

JAN TONNEIJK Jzn
KONING 1992-1995
Afmetingen 14 x 11 cm.
Gewicht 106 g.

Het schild werd ontworpen en vervaardigd door Leo van der Sangen uit Best.
Dit schild laat twee enveloppen zien met een stempel. Op de bovenste zien we een gefantaseerde postzegel met de posthoorn als  oud beeldmerk van PTT NEDERLAND en met als afstempeling HOOGSTRAAT 295, 26-IV-92, EINDHOVEN. 
Dit is het adres waarop deze koning woonde en waar hij samen met zijn vrouw jarenlang een postagentschap heeft beheerd. Op de vermelde datum schoot Jan Tonneijk zich tot koning. De stempel wil ook symboliseren, dat de koning zijn stempel op het gilde heeft gedrukt.

 

 

 (6) Paul van der Putten

 

Paul van der Putten
KONING 1989-1992
Afmetingen 15,9 x 13 cm.
Gewicht 172 g.

Het schild werd ontworpen en vervaardigd door Nol Coopmans uit Eindhoven.
Het komt niet veel voor, dat een gildebroeder er in slaagt om twee keer koning te worden. Deze koning lukte dat wel, doordat hij zijn kunststukje uit 1980 negen jaar later wist te herhalen. De dubbele P betreft natuurlijk zijn initialen, maar zouden gelijktijdig zijn dubbel koningschap kunnen symboliseren.

 

 

 

 

 IMG_0008-1_bewerkt-1 zww_bewerkt-4

 

WIL VAN LIESHOUT
KONING 1986-1989
Afmetingen 13 x 8,7 cm.

Ontwerp is van Jan van Mierlo.

Het schild werd vervaardigd door Nol Coopmans uit Eindhoven.
Op dit koningschild staat de lichttoren van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken aan de Emmasingel afgebeeld, hetgeen wil zeggen dat koning Wil van Lieshout werknemer bij dit bedrijf is. De imposante klauwhamer duidt op het beroep van timmerman, terwijl de houten kist en de wereldkaart tot uiting brengen, dat hij kisten maakt (voor machinetransport) die hun weg vinden over de gehele wereld.

 

 

 

 (8) Kees van den Nieuwenhof

 

KEES VAN DEN NIEUWENHOF
KONING 1983-1986
Afmetingen 16,8 x 12,8 cm.
Gewicht 136 g.

Het schild werd ontworpen en vervaardigd door Leo van der Sangen uit Best (gildebroeder van het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel).
Een man in een Ulbrichtse bol die de lichtsterkte van een gloeilamp meet met rechts het wapenschild van St. Joris. Een en ander heeft te maken met de werkzaamheden van de koning bij de N.V. Philips en met zijn lidmaatschap van het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem.

 

 

 

 (9) Paul van der Putten

 

Paul van der Putten
KONING 1980-1983
Afmetingen 15,5 x 12,8 cm.
Gewicht 130 g.

Het schild werd ontworpen en vervaardigd door Nol Coopmans uit Eindhoven.
De runderkop en de twee gekruiste bijlen symboliseren het beroep van slager, dat deze koning jarenlang heeft uitgeoefend in zijn slagerij op de hoek Hoogstraat / Kreeftstraat.