HANS VAN DEN BROEK WEER KONING

Nieuwe koning Hans van den Broek met zijn vrouw Patricia.

Eens in de drie jaar schieten de gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem op de eerste zondag van oktober om het koningschap. Vanaf 10.30 uur werd er verzameld in de herberg van het Eindhoven Museum, het voormalige Prehistorisch Dorp aan de Tongelreep, waar iedereen zich kon bedienen met koffie en thee vanuit thermoskannen. Getrouwde deken Theo van de Vorst stelde de gildebroeders en gildezusters voor aan eregast Paul van Poppel, zijn vrouw Elke alsmede aan hun dochters Esmée en Anouk, die vergezeld was van vriend Ruud.

Op het terrein van het Eindhoven Museum: aftredend koning Frans Verhoeven in gesprek met vaandrig Jo van de Vorst en op de achtergrond eregast Paul van Poppel met getrouwde deken Theo van de Vorst

Al vroeg in de morgen was een groep gildebroeders bezig geweest om het schietterrein achter de Genneper watermolen in orde te maken.

De schutsboom was door ere-kapitein Jo Beelen versierd met een prachtige toef dahlia's.

Om 11 uur trok de gildestoet over de Boutenslaan en door het park langs de Dommel naar het schietterrein, waar verschillende groepsfoto’s werden gemaakt.

Gildestoet over het pad van het park langs de Dommel

Na het opzetten van de gipsen vogel trokken de gildebroeders 3 maal links om de schutsboom en moest aftredend koning Frans Verhoeven het koningsvest afdoen ten teken dat het koningschap open stond.

Het opzetten van de koningsvogel met van rechts naar links eregast Paul van Poppel, vendelier Henri Habraken, tamboer Marcel van den Broek en vaandrig Jo van de Vorst.

Daarna bood de aftredend koning het gilde zijn koningsschild aan, waarvoor het ontwerp was getekend door Leo van der Sangen, gildebroeder van het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel.

Koningsschild Frans Verhoeven

Paul van Poppel, gebiedsmanager van de Genneper Parken, vrijde als eregast de boom, maar enigszins tot zijn teleurstelling miste hij de vogel. Dat overkwam ook de aftredend koning, die zijn pijl zag afketsen op de langs de spil bungelende wip.

Eregast Paul van Poppel vrijt de boom.

De 19 gildebroeders die daarna in een door loting vastgestelde volgorde met dezelfde kruisboog en pijl onder de schutsboom plaats namen, waren wisselend succesvol. De treffers zaten er echter allemaal vol op en zo kon het gebeuren dat na 28 schoten, waarvan 13 raak, de vogel in grote brokken naar beneden tuimelde.

Loting door Nellie van den Nieuwenhof

De laatste schutter was vendelier Hans van den Broek, die het koningschap aanvaardde en door de overheid unaniem waardig werd bevonden. Aangezien Hans zich in 2004 ook al tot koning schoot, mocht hij tijdens de installatie niet over het gildevaandel lopen. Wel overtrof hij met zijn tweede titel vader Wil en jongere broer Marcel, die zich respectievelijk in 1974 en 1995 tot koning schoten.

De nieuwe koning Hans van den Broek krijgt een vendelhulde van vaandrig Jo van de Vorst.

Voor het koningsmaal werd weer de herberg van het Eindhoven Museum opgezocht. Daar vonden ook het wassen van de handen en het poetsen van de schoenen van de nieuwe koning plaats, hetgeen heel mooie plaatjes opleverde.

Voor meer foto’s  verwijzen wij naar het Fotoboek van de gildesite  onder Koningschieten 2013.

Wij danken de fotografen Peter Tops, Thieu Kerkhof en Joost Verhoeven.

Handwassing koning bij het Eindhoven Museum.