PATROONSVIERING 2014 (verslag)

Gewoonlijk viert het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem het patroonsfeest van Sint Joris op de zondag die het dichtst ligt bij 23 april, dat is namelijk de kerkelijke datum van de naamdag van onze schutsheilige. Omdat Pasen dit jaar op zondag 20  april viel en Nederland de eerste Koningsdag op zaterdag 26 april ging vieren, had ons gilde ervoor gekozen om de Patroonsviering naar voren te halen en op zondag 13 april te houden.

Tussen 10.30 en 10.45 uur verzamelden de gildebroeders zich in vol ornaat op het parkeerterrein naast de Sint Lambertuskerk aan de Hoogstraat en om klokslag 11 uur trok de gildestoet met slaande trom en vliegend vaandel door de kerk  voor de jaarlijkse gildemis. Frans Verhoeven, de emeritus deken van Eindhoven, hield een mooie preek over de betekenis van Palmzondag en legde een link met de op maandag 7 april vermoorde pater Jezuïet Frans van der Lugt, die in de Syrische stad Homs door een sluipschutter was doodgeschoten.

Volkomen nieuw was de rondgang die het gilde na de palmwijding samen met de priester door het kerkgebouw maakte, waarbij alle gildebroeders een palmtakje in de hand hadden.

Na de dienst hernieuwde vaandrig Jo van de Vorst met het vaandel de eed van trouw aan het geestelijk gezag.

De erewijn in zaal Oud-Gestel werd door 85 à 90 personen druk bezocht.

Jubilaris JAN KOSTER (79) werd door de voorzitter van Kring Kempenland Felix Crooijmans toegesproken in verband met zijn 40-jarig gildebroederschap., waarna de Raadsheer District Centrum Vincent Brenninkmeijer hem het Zilveren Schild van Kring Kempenland opspeldde.

Jubilaris Jan Koster (in het midden) heeft het Zilveren Schild van Kring Kempenland uitgereikt gekregen door de voorzitter van Kring Kempenland Felix Crooijmans (links) en de raadsheer District Centrum Vincent Brenninkmeijer. Regerend deken Frans Verhoeven heeft de bloemen al klaar.

Daarna mocht JOHN VAN DER KRUIJSSEN (44) voor het voetlicht treden aangezien hij 12½ jaar deel uitmaakte van de overheid. Vanaf 2001 bekleedt John in het gildebestuur de functie van deken-schrijver. Hij notuleert de maandelijkse ledenvergaderingen en stelt ook de jaarverslagen samen. Verder komen alle aan ons gilde gerichte mails bij John binnen en hij stuurt ze vervolgens door naar de overheidsleden die voor de afwikkeling verantwoordelijk zijn. Dit is toch een hele klus, omdat de mailstroom elk jaar nog groeit.
Bij het naar buiten treden van het gilde is John tamboer en binnen het gilde regelt hij alle  zaken rondom het schutterslokaal. Wat dat betreft is hij een echte duizendpoot.
Regerend deken Frans Verhoeven sprak de jubilaris toe en onderscheidde hem met de zilveren overheidsspeld.

Jubilaris John van der Kruijssen lijkt onder de indruk van het verhaal dat de regerend afsteekt.

De volgende jubilaris op het podium had HENRY HABRAKEN (44) kunnen zijn, omdat hij 25 jaar geleden bij het gilde kwam. Vanwege persoonlijke motieven wilde Henri echter niet gehuldigd worden.
Al 25 jaar staat achter zijn naam de functie van standaardrijder, maar door de veranderde omstandigheden heeft Henry in al die tijd slechts 6 keer te paard voor het gilde uitgereden. Met andere woorden zijn functie is een papieren functie en dat geeft frustraties.
Maar dat neemt niet weg, dat Henry een bijzonder trouw gildebroeder is. Hoewel hij al sinds 1999 woonachtig is in Oostkapelle, is hij toch lid gebleven van het St. Jorisgilde en in optochten loopt hij dan mee met een vaandel.

THEO VAN DE VORST (69) vormt met zijn zilveren gildejubileum een apart verhaal. Hij is namelijk de eerste gildebroeder die dit jubileum gaat vieren nadat hij 2x lid is geworden.
Tot voor kort gold bij ons gilde de regel, dat men daarvoor onafgebroken lid moest zijn geweest. Theo werd toegsproken door de inmiddels 90-jarige eredeken Paul van der Putten, die hem ook onderscheidde hem met de zilveren jubileumspeld van het eigen gilde.

De zilveren jubilarissen Frans Verhoeven en Theo van de Vorst met in hun midden ere-deken Paul van der Putten.

FRANS VERHOEVEN (69) die evenals Theo van de Vorst 2 perioden nodig had om aan de 25 gildejaren te komen, werd eveneens toegesproken door Paul van der Putten en kreeg ook door hem de onderscheiding op de revers van zijn jacquet gestoken.

De echtgenotes van de jubilarissen, te weten Ria Koster, Roos van der Kruijssen, Annemarie van de Vorst en Anja Verhoeven werden verrast met een bijzonder fraai boeket.

Verder mochten emeritus deken Frans Verhoeven en Charles van de Langerijt, lid van het kerkbestuur, een fles wijn in ontvangst komen nemen als dank voor de kluis in de Sint Lambertuskerk, waarover het gilde sinds kort kan beschikken.

Riky van den Broek en Silvia Berlijn krijgen bloemen als dank voor het door hen samengestelde fotoboek. Geheel rechts deken-schatbewaarder Henri Liebregts.

Daarna kwamen Riky van den Broek en Silvia Berlijn, respectievelijk de moeder en schoonmoeder van onze nieuwe koning Hans van den Broek, naar voren en boden de overheid een fraai samengesteld fotoboek aan van het Koningschieten dat plaatsvond op 6 oktober 2013.

Een fotoboek dat iedereen van het gilde op internet kan doorbladeren, mits men beschikt over het juiste linkadres.

Ook Riky en Silvia werden als dank in de bloemen gezet.

De foto’s bij dit verslag werden gemaakt door Bianca en Jo van de Vorst. Daarvoor onze hartelijke dank.