PATROONSVIERING 2013 (verslag)

PATROONSVIERING 2013 KENDE VERRASSENDE ASPECTEN

De gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem verzamelen zich bij de Sint Lambertuskerk

De jaarlijkse viering van de naamdag van Sint Joris begon op zondag 21 april met een mis in de Sint Lambertuskerk. Voorafgegaan door vaandrig en tamboer trokken de gildebroeders om 11.00 uur door het fraaie gebouw naar de gereserveerde plaatsen in de voorste banken.

Voorafgegaan door vaandrig en tamboer trekt het Sint Jorisgilde de kerk binnen.

Het kerkbestuur had voor een geweldige surprise gezorgd door in alle stilte de gildemis te combineren met een kindermis. Kapelaan Geoffrey de Jong maakte van de gelegenheid dankbaar gebruik en stelde de ridderlijke daden van Sint Joris ten voorbeeld aan de jongens en meisjes. Zittend op kussentjes mochten zij vanaf de vloer ons kleurrijk gildevaandel bewonderen, waarop Sint Joris de draak met een lans dood steekt.

Kapelaan G. de Jong kijkt samen met de kinderen vol bewondering naar het door vaandrig Jo van de Vorst getoonde vaandel.

Gildebroeder Piet van Loon kreeg als verrassing een lezing toebedeeld. Geen enkel probleem, want zonder te haperen kweet Piet zich van deze taak. Even later liet hij met sonore stem de namen galmen van de gildebroeders, die ons in de laatste 25 jaar zijn ontvallen.

Gildebroeder Piet van Loon in volle concentratie tijdens de lezing.

Ook het H. Michaelkoor onder leiding van dirigent Toon de Leeuw wilde de kerkgangers verrassen door in afwijking van het programma het lied ’t Volk van Gestel Oud en Vroom te beëindigen met het voorlaatste couplet. Och, het hield de aandacht erbij!

De vaandrig neigt het vaandel tijdens de consecratie.

De gildebroeders in de kerkbanken.

Na de gildemis hernieuwde vaandrig Jo van de Vorst met zijn vaandel de eed van trouw aan het kerkelijk gezag.
Het gildegezelschap verplaatste zich naar zaal Oud Gestel waar de patroonsviering werd voortgezet met de huldiging van drie jubilarissen. Gildearchivaris Eef Reker , 50 jaar gildebroeder, werd toegesproken door de nieuwe voorzitter van Kring Kempenland Felix Crooijmans. Hij gaf een prima overzicht van de vele verdiensten van Eef en ook van de vele onderscheidingen die hem al eerder ten deel waren gevallen. Geassisteerd door de plaatsvervangend raadsheer van het district Centrum Henri van Hout onderscheidde de Kringvoorzitter Eef Reker met de Gouden Lustrumrozet van Kring Kempenland. Voor Eefs echtgenote Thea was er een fraaie bos bloemen.

Jubilaris Eef Reker krijgt het Gouden Lustrumrozet van Kring Kempenland uitgereikt door plaatsvervangend raadsheer District Centrum Henri van Hout. Op de achtergrond de voorzitter van Kring Kempenland Felix Crooijmans.

Na het dankwoord van Eef mochten vendelier Hans van den Broek en tamboer John van der Kruijssen naar voren komen om te luisteren naar wat regerend deken Frans Verhoeven te zeggen had over de 25 jaar die zij bij ons gilde hadden vol gemaakt. Het was wel duidelijk dat Hans en John zeer verdienstelijke gildebroeders zijn en dat zij met recht de zilveren jubileumspeld mogen dragen, die zij kregen uitgereikt. Hun echtgenoten Patricia en Roos kregen als waardering een geweldig boeket overhandigd.

Zilveren jubilaris John van der Kruijssen krijgt de zilveren jubileumspeld opgestoken door regerend deken Frans Verhoeven.

Vervolgens werd er met de erewijn getoost op het welzijn van het gilde en van de jubilarissen.

De drie jubilarissen v.l.n.r.: Hans van den Broek, John van der Kruijssen en Eef Reker.

Sfeervol beeld van de patroonsviering in zaal Oud Gestel.

De patroonsviering werd bijgewoond door een delegatie van het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel.

Om 14.00 uur vertrok een deputatie van 9 gildebroeders en 3 gildezusters naar begraafplaats ‘De Oude Toren’ in Woensel om daar officieel afscheid te gaan nemen van gildebroeder IJsbrand Velzeboer, die op 13 oktober 2012 was overleden en 3 dagen later in besloten familiekring was bijgezet in het graf van zijn in 1988 gestorven vrouw.

Een deputatie van het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem op begraafplaat 'Oude Toren' in Woensel. (Foto Eef Reker)

In het bijzijn van levenspartner Gerry Rubbens en de kinderen Velzeboer en Rubbens werden er bloemen op het graf gelegd, brachten vaandrig Jo van de Vorst en tamboer John van der Kruijssen een laatste groet en herdacht regerend deken Frans Verhoeven de overledene, die binnen het gilde een groot aanzien had. Vervolgens trokken de leden van het gildegezelschap één voor één aan het graf voorbij om persoonlijk afscheid te nemen.

Vaandrig Jo van de Vorst staat klaar voor het brengen van de laatste groet. Naast hem gildebroeder Wil van den Broek. (Foto: Eef Reker)

De gildebroeders zijn aangekomen bij het graf van IJsbrand Velzeboer en zijn vrouw Kerstin Schellenberg. (Foto Eef Reker)

Getrouwde deken

Theo van de Vorst legt een bloemstuk op het graf. (Foto Eef Reker)

Op woensdag 24 april werd de Patroonsviering om 10.00 uur in het schutterslokaal voortgezet met de jaarvergadering. Jammer genoeg werd het prijskatten niet afgemaakt.

’s Avonds waren de gildebroeders en gildezusters voor de teeravond vanaf 18.30 uur uitgenodigd bij De Leemer Hoef in Aalst. Na enkele drankjes vooraf, nam het uit 51 personen bestaand gezelschap aan tafel plaats voor een diner à la carte. Uit de talrijke reacties later bleek dat de organisatoren Gerard Teunissen en Theo van de Vorst een goede formule hadden bedacht. Niet alleen waren de gerechten van prima kwaliteit, maar ook het optreden van troubadour Hans van Gorp werd alom gewaardeerd.

Tegen 22.00 uur kon iedereen voldaan huiswaarts keren.

Onze hartelijke dank aan Bianca van de Vorst voor de toezending van de prachtige foto’s.