Michaelfeest Landgoed Gennep

Al geruime tijd heeft ons gilde  zonder we dat daar eigenlijk bij stil stonden nieuwe buren.

Op Genneperweg 169 is namelijk in 3 woningen een leefgemeenschap gehuisvest van een 15-tal (jong)volwassenen met een geïndiceerde zorg- en hulpvraag.  Deze cliënten verrichten werkzaamheden op met name de biologische boerderij De Genneper Hoeve.

V.l.n.r. ere-kapitein Jo Beelen, tamboer John van der Kruijssen, regerend deken Frans Verhoeven en gildebroeder Frank Davits.

Via de klankbordgroep Genneper Parken maakten we kennis met Jan de Bruin, de locatieleider van Landgoed Gennep, zoals binnen zorgorganisatie De Seizoenen deze vestiging wordt genoemd. In totaal beheert deze instelling vanuit Oploo 2 grote en 5 kleine leefgemeenschappen in het zuiden en oosten van Nederland.

Locatieleider Jan de Bruin stelt zich op voor de vendelhulde van vaandrig Jo van de Vorst.

Enkele weken geleden kreeg ons gilde via een e-mailtje op de site de vriendelijke uitnodiging om op zondag 29 september 2013 met een deputatie hun Michaelfeest  te komen opluisteren.

Vandaar dat op een zonnige namiddag tegen 15.30 uur vaandrig Jo van de Vorst, tamboer John van der Kruijssen, ere-kapitein Jo Beelen, gildebroeder Frank Davits, regerend deken Frans Verhoeven  en gildezuster Anja Verhoeven-Janssen vanuit het gildelokaal richting de oude boerderij van Kapteijns en de oude woning van Jo en Mien van Esch-Pennings trokken.

De gildebroeders krijgen de volle aandacht.

Op de binnenplaats had zich reeds een groot  gezelschap van cliënten, familieleden en verzorgend  personeel  verzameld  voor de viering van hun feest. Jan de Bruin verwelkomde de gildeleden en hield een toespraak waarin hij duidelijk de antroposofische gedachte van DeSeizoenen naar voren liet komen. Hij plaatste het feest in het teken van de zonnewende en nodigde alle aanwezigheden uit voor een bekertje drakenbloed om zich zo te wapenen tegen het minder gunstige weer in herfst en zomer. Welke antroposofische eigenschappen aan de eveneens aangeboden appelflap toegedicht moesten worden, vertelde Jan niet, maar deze lekkernij smaakte zeker zo goed als de glühwein.

Daarna was het de beurt aan Jo Beelen om een uiteenzetting te geven over het gildewezen. Het moet worden gezegd, dat onze ere-kapitein een aandachtig gehoor trof.

Ere-kapitein Jo Beelen tijdens zijn uiteenzetting over het gilde.

Vaandrig Jo van de Vorst bracht een vendelhulde aan de locatieleider en daarna draaide hij op het trommen van tamboer John van der Kruijssen het gehele vendelgebed.

Vaandrig Jo van de Vorst en tamboer John van der Kruijssen tijdens het vendelgebed.

Na een dankwoord van Jan de Bruin splitsten de cliënten en het verzorgend personeel zich op in werkgroepen om een vervolg te geven aan hun feestdag.

Wij als gilde vonden dit een een leuke kennismaking met onze nieuwe buren. Wellicht zullen zij ons volgende week zondag tijdens  ons 3-jaarlijks Koningschieten een tegenbezoek brengen.