Kringgildedag 2014 in Soerendonk

De gecombineerde twee Gestelse gilden komen eraan met links het hoofdvaandel van het Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel en rechts het hoofdvaandel het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem.

De 72ste Kringgildedag van Kring Kempenland bij het Sint-Jansgilde in Soerendonk was op zondag 1 juni een waar feest. De terreinen waarop het evenement plaatsvond lagen er prima bij en de bermen buiten de bebouwde kom waren feestelijk getooid met het natuurlijke palet van blauwe korenbloemen, gele ganzenbloemen en rode klaprozen.

De 14 gildebroeders van ons gilde liepen  onder nr. 4 vrijwel vooraan in de optocht tesamen met het Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel onder nr. 3,  dat met 6 gildebroeders en 1 gildezuster was vertegenwoordigd.  Onder leiding van gelegenheidskapitein Frans Janssen, die zich ondanks het gemis van sabel en steek uitstekend manifesteerde,  vormden we een mooie groep, die zo links en rechts langs het parcours de handen op elkaar kreeg.

De stoet komt dichterbij met voorop links vaandrig Chris Moonen en rechts vaandrig Jo van de Vorst.

Dat de kapitein bij het passeren van de eretribune de herinneringsschilden voor beide gilden in ontvangst nam, was wel niet de bedoeling maar het zij hem vergeven. Nog voor de massale opmars had archivaris Eef Reker zich al over het zilveren kleinood ontfermt. Mede dank zij hem presenteerde ons gilde zich op de tentoonstelling beter dan de laatste jaren. Het was al weer een hele tijd geleden, dat we via de tentoonstelling in de prijzen vielen, maar nu was het dan zover.

De 3 tamboers met v.l.n.r. John van der Kruijssen, Jacco Moonen en Marcel van den Broek. Helemaal rechts gelegenheidskapitein Frans Janssen.

Ons hoofdvaandel dat in 2006 werd vervaardigd door mevr. Willigers uit Liessel naar een ontwerp van  Bestenaar Leo van der Sangen,  gildebroeder van het Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel, kreeg het predicaat ‘mooiste gildevaandel’.  En dat werd beloond met een zilveren schild.
Het was voor Leo toch een heel mooie dag, want  het door hem ontworpen koningsschild van Ad Engels, werd uitgeroepen tot mooiste ‘jongste koningsschild’.

Vaandrig Jo van de Vorst toont ons hoofdvaandel dat bij de Kringgildedag in Soerendonk de prijs van mooiste gildevaandel werd toegekend.

Het is opvallend hoe gemakkelijk ons zustergilde op de laatste Kringgildedagen bij de tentoonstelling in de prijzen valt. Zou het niet een goed idee zijn om bij ons gilde een kleine commissie samen te stellen , die zich buigt over het vraagstuk hoe wij in 2015 prijzenzilver kunnen behalen op het onderdeel tentoonstelling??