KRINGDAG 2013 EERSEL

Op zondag 2 juni  heeft ons gilde met het merendeel van de leden deelgenomen aan de 71ste gildedag van kring Kempenland, die onder het motto Contente verbroedering werd georganiseerd door het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Eersel.

Kees van den Nieuwenhof was een van onze gildebroeders die deelnamen aan de kringdag in Eersel. (Foto Eef Reker)

Kapitein Theo Boelens en vaandrig Jo van de Vorst waren die dag al vroeg uit de veren om ons gilde te vertegenwoordigen bij de gildemis in de Sint Willibrorduskerk  en bij de erewijn, die werd aangeboden door B & W van Eersel.  Na afloop zijn ze ook aangeschoven bij de koffietafel in de feesttent. Om 13.00 uur waren 17 van onze gildebroeders en 6 gildebroeders van het Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel aanwezig op de opstelplaats voor het begin van de optocht.

Gildebroeders Manus van de Sande en Jo van de Vorst bij de opstelplaats (Foto Eef Reker)

Ook aanwezig waren vendelier Hans van den Broek, tamboer Marcel van den Broek en gildebroeder Gerard Teunissen (Foto Eef Reker)

Gezamenlijk brachten zij een fraaie groep op de been, die voorafgegaan door 2 gildevaandels en 2 tamboers over een mooie route trokken.

vaandrig Jo van de Vorst

V.l.n.r. Piet Reniers (vaandrig Sint Catharinagilde), vaandrig Jo van de Vorst en kapitein Theo Boelens (Foto Eef Reker)

Onze tamboers Marcel van den Broek en John van der Kruijssen (Foto Eef Reker)

Een deel van onze groep in de optocht (Foto Anja Verhoeven)

Vooral op de mark van Eersel  stonden de toeschouwers rijen dik.

Het achterste deel van onze groep op de markt in Eersel

Aankomst van het voorste deel van onze groep op het feestterrein (Foto Anja Verhoeven)

Het middengedeelte van Sint Jorisgilde en Sint Catharinagilde (Foto Anja Verhoeven)

Jammer genoeg viel onze groep niet in de prijzen. De ruimte die ons gilde voor de tentoonstelling had gereserveerd bleef akelig leeg, wat zeker als een minpunt mag worden beschouwd. Het koningschieten met de kruisboog verliep voor onze koning Frans Verhoeven niet gunstig. Ondanks een flinke training op de vrijdag vooraf liet hij alleen maar missers noteren en toen hij in de 4de ronde weer een gat in de blauwe lucht schoot, kon de schutter na hem de vogel naar beneden halen. Toch kan teruggekeken worden op een mooie kringdag, die ondanks de concurrentie van een zelfde evenement in Oirschot druk bezocht werd. In ieder geval mocht ons gilde na afloop een fraai herinneringsschild toevoegen aan de gestaag groeiende zilverschat.

De massale opmars (Foto Anja Verhoeven)