KAMPIOENSCHIETEN 2014

Op zondag 5 oktober waren er tegen het middaguur zes gildebroeders naar het schutterslokaal gekomen met de bedoeling om deel te nemen aan het jaarlijkse kampioenschieten en met de intentie om een gooi te doen naar het kampioenschap, waarvoor als aandenken een zilveren schildje wordt uitgeloofd.

Terwijl Hans van den Broek aanlegt voor een schot kijken de andere schutters in spanning toe. V.l.n.r.: Marcel van den Broek, Frans Verhoeven, Frank Davits, Jo van de Vorst en John van der Kruijssen.

In tegenstelling tot het Koningschieten, waarbij alle deelnemers gebruik maken van dezelfde kruisboog, schieten de gildebroeders bij het kampioenschieten met hun eigen boog. Voor degenen die geen eigen boog hebben of hun boog hebben thuisgelaten, is er altijd nog een boog van het gilde beschikbaar.

Terwijl Jo van de Vorst onder de boom door zijn vizier kijkt en John van der Kruijssen helemaal rechts zijn boog spant, beraadslagen Hans en Marcel van den Broek, Frank Davits en Frans Verhoeven over de inferieure kwaliteit van de gildeboog.

Waarschijnlijk was die gildeboog niet helemaal in orde, want de standenlijst in ogenschouw nemende, worden de plaatsen 1 en 2 ingenomen door gildebroeders die over een eigen boog beschikken met ver daarachter op de plaatsen 3 t/m 6 de gildebroeders die zich noodgedwongen moesten behelpen met de boog die het gilde beschikbaar had gesteld.

Een lachende John van der Kruijssen lijkt de kampioenstitel binnen te hebben.

Om in de toekomst een echte wedstrijd te kunnen krijgen zou het misschien zijn aan te bevelen om die boog voor het kampioenschieten een onderhoudsbeurt te laten geven door een vakkundige kruisboogschutter. Dan zou je in ieder geval in de stan een eerlijker weerspiegeling krijgen van de echte krachtsverhoudingen.

Na twee ronden van 6 schoten stond de volgende stand op papier met als conclusie, dat John van der Kruijssen voor de eerste keer kampioen is geworden en dat vaandrig Jo van de Vorst reservekampioen werd.
Opvallend was de terugkeer van Frank Davits als schutter. Bij zijn rentree slaagde hij erin om twee treffers te laten noteren en dat was beter dan ooit tevoren.

Regerend deken Frans Verhoeven (links) is zo trots als een pauw met zijn derde plaats. Van links naar rechts Hans en Marcel van den Broek, John van der Kruijssen, Frank Davits en Jo van de Vorst vinden het lachwekkend.

Al met al was het een leuke middag met Kees en Nel van den Nieuwenhof en Lenie en Bianca van de Vorst als aanwezige belangstellenden. En ook die opkomst had best wat groter mogen zijn.

STAND:

  1. John van der Kruijssen         9 treffers  (kampioen)
  2. Jo van de Vorst                      6 treffers  (reservekampioen)
  3. Frans Verhoeven                   4 treffers
  4. Hans van den Broek              3 treffers
  5. Frank Davits                           2 treffers
  6. Marel van den Broek             2 treffers

Bianca hartelijk dank voor de mooie foto’s.