Jaarprogramma 2019

JAARPROGRAMMA 2019

Januari

8                     Algemene ledenvergadering in schutterslokaal aanvang 20.30uur met na afloop                                     kaartwedstrijden

20                    Nieuwjaarsborrel Gilde lokaal 14:00 uur tot 16:00 uur.

22                    Overheidsvergadering in schutterslokaal aanvang 20.30 uur

Februari

5                     Algemene ledenvergadering in schutterslokaal aanvang 20.30 uur

Maart

5                     Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

12                    Overheidsvergadering in schutterslokaal aanvang 20.30 uur

14                    Districtsvergadering

April

2                      Algemene Ledenvergadering in  het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

7                       1ste Kringschietwedstrijd St. Lambertusgilde Meerveldhoven

15                    Algemene voorjaarsvergadering Kring Kempenland bij Sint-Jorisgilde Stratum

28                    PATROONSVIERING (deelname verplicht)

Mei

1                      JAARVERGADERING (deelname verplicht) + FEESTAVOND

7                      Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur.

14                    Overheidsvergadering in schutterslokaal aanvang 20.30 uur

19                    2de Kringschietwedstrijd O.L. Vrouwegilde Eersel

26                    Districtsdag St. Catharina Gilde tot Blorthem en Gestel  

Juni

2                      KRINGGILDEDAG KEMPENLAND Heilig Kruisgilde Gerwen ( deelname      verplicht)

4                      Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

Juli

2                      Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

7                      BBQ

7                      3de Kringschietwedstrijd St. Jansgilde Soerendonk

Augustus

25                    4de Kringschietwedstrijd St. Jorisgilde Hapert

September

3                      Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

11                    HERDENKING BRABANTSE GEVALLENEN TE Waalre aanvang 19:00 uur

18                   BEVRIJDINGSHERDENKING/VRIJHEIDSFESTIVAL te Eindhoven (verzamelen   19.20 uur)

22                    5de Kringschietwedstrijd bij Sint-Jorisgilde Stratum

Oktober

1                      Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

6                      KONINGSCHIETEN

12                    HOOFDLIEDENDAG te ’s-Hertogenbosch

15                    Overheidsvergadering in schutterslokaal aanvang 20.30 uur

27                    45ste schietwedstrijd om het “ZILVEREN BRABANTKRUIS” 1e wedstrijddag

November

3                      45ste schietwedstrijd om het “ZILVEREN BRABANTKRUIS” 2e wedstrijddag

5                      Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

10                    45ste schietwedstrijd om het “ZILVEREN BRABANTKRUIS” 3e wedstrijddag

11                    Algemene najaarsvergadering Kring Kempenland bij Sint-Jorisgilde Stratum

17       45ste schietwedstrijd om het “ZILVEREN BRABANTKRUIS” 4e wedstrijddag tevens                         prijsuitreiking

December

3                      Algemene Ledenvergadering in het schutterslokaal aanvang 20.30 uur

 

Gildesite www.sintjorisgildegestel.nl Jaarprogramma 2019 (dec. 2018)

Bankrekening: NL73RABO 0166313971 t.n.v. St. Jorisgilde