Bezoek Probusclub

De leden van Probus luisteren aandachtig naar de voordracht van regerend deken Frans Verhoeven

Al 2 jaar geleden had de Probusclub Aalst-Waalre e.o. via Fred Creemers en Jos Jansen aan regerend deken Frans Verhoeven te kennen gegeven graag eens op bezoek te komen om hun kennis over het gildewezen te verrijken.

Soms werd er ook gelachen.

Wegens ziekte van Frans kon de gemaakte afspraak indertijd niet doorgaan, maar op donderdag 19 juni 2014 was het dan zover.  Vanaf 16.30 uur druppelden geleidelijk aan een 15-tal professional business-mensen   ons schutterslokaal binnen, waar zij door John van der Kruijssen en Anja Verhoeven op koffie onthaald werden.

De beide voorzitters met links Lex ten Berge van Probus.

Nadat Probus-voorzitter Lex ten Berge een korte uiteenzetting had gegeven over de organisatie Probus, was het woord aan de regerend deken.  Eerst nam hij het aandachtige gehoor voor het ontstaan van de gilden mee naar de  Middel-Eeuwen en daarna spitste hij zijn verhaal toe op het Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem.

Zilverdrager Wil van den Broek 'showt' het koningsvest.

Zilverdrager Wil van den Broek was zo vriendelijk om het koningsvest te showen met daarop de oude waardevolle vogel uit het laatste kwart van de 15de eeuw. Ook het medaillon met in  gotische  letters Dit cin die scut van Ghestel kreeg de nodige aandacht.

De kostbare koningsvogel met het medaillon.

Dat de Probus-leden geboeid hadden geluisterd, bleek uit de vele vragen. Gelukkig kreeg de regerend deken bij de beantwoording de nodige steun van de aanwezige gildebroeders.

Vaandrig Jo van de Vorst tijdens zijn vendeldemonstratie.

Daarna begaf het gezelschap zich naar buiten voor een vendeldemonstratie van vaandrig Jo van de Vorst. Begeleid door de tamboers John van der Kruijssen en Marcel van den Broek draaide hij een bijna volledig vendelgebed.

Er kwam ook nog acrobatiek aan te pas. Tamboer Marcel van den Broek kijkt toe.

Eigenlijk stond er ook nog schieten met de kruisboog op een gipsen vogel op het programma, maar na wat overleg  ging de voorkeur van het gezelschap toch uit naar een aangenaam vertoeven in het schutterslokaal, waar enkele schalen met rijkelijk belegde en heerlijk smakende broodjes klaarstonden.  Met dank aan de activiteitencommissie van Probus.

Ook gaf de vaandrig nog enige uitleg.

Misschien wel enigszins sneu voor Frank Davits en Gerard Teunissen die even daarvoor de schutsboom omlaag hadden gedraaid om de vogel erop te bevestigen.

De tamboers John van der Kruijssen en Marcel van den Broek geconcentreerd aan het trommen.

Omstreeks zeven uur liep het bezoek ten einde. Een bezoek dat getuige de reacties zowel bij Probus als bij het gilde bijzonder goed in smaak was gevallen.

Met dank aan Probuslid Jos Jansen  voor de schitterende foto’s.