Eeuwviering Sint-Lambertuskerk

Met Kerstmis 1910 werd de onder leiding van architect Wolter te Riele uit Deventer gebouwde Sint-Lambertuskerk in gebruik genomen. Het 100-jarig bestaan van deze neogotische kruisbasiliek werd tijdens de feestdag van de patroonheilige gevierd op zondag 19 september met een plechtige H. Mis.

Tot grote verrassing van de kerkgangers was de op het misboekje vermelde hoofdcelebrant mgr. A. Hurkmans niet aawezig. Waarschijnlijk had de bisschop van ’s-Hertogenbosch het te druk gehad met de wijding van twee nieuwe hulpbisschoppen daags ervoor. Zijn vervanger was kardinaal A. Simonis, die toen hij in 2009 met emeritaat ging, zijn domicilie heeft gekozen in Mariapoli Mariënkroon te Nieuwkuijk. Kardinaal Simonis, die werd geassisteerd door deken L. Verhoeven, pastor B. van Dijk en emeritus pastoor Van der Bom, roemde de Lambertuskerk als een heel fraai gebouw met trouwe parochianen, die zelfs de kerk bezetten, toen afbraak ter sprake kwam. Zijn op vertrouwelijk toon en wijze uitgebrachte exegese van een speciaal ingelaste lezing, zal de in het middenschip verzamelde gelovigen minder hebben aangesproken.


De gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem  en het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel zorgden met hun grote opkomst voor een extra opluistering van het jubileum. De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het lied ‘Volk van Gestel oud en vroom’, gecomponeerd door pastoor Lambertus Bressers, één van de bekendste geestelijken die in de parochie werkzaam zijn geweest.

Na de Eucharistieviering vond er in zaal Oud Gestel naast de kerk onder het genot van een kopje koffie en wat later ook van een ander drankje een geanimeerd napraten plaats. Her en der was het ook een vrolijk weerzien van Gestelse mensen, die elkaar vroeger elke zondag zagen…… ja natuurlijk, in de Sint Lambertuskerk.

De foto’s die deze pagina illustreren zijn welwillend beschikbaar gesteld door Harrie Timmermans. Waarvoor onze hartelijke dank.
Nog meer foto’s kunt u zo spoedig mogelijk aantreffen in het Fotoboek van deze site.